Skip to content
Vy logo
Components

Divider

Dividers, eller skillelinjer, brukes for å separere forskjellige seksjoner eller deler av innhold fra hverandre.


Examples

En enkel divider

<Divider />

Forskjellige størrelser

<Stack spacing={3}>
  <Divider size="sm" />
  <Divider size="md" />
  <Divider size="lg" />
</Stack>

Forskjellige varianter

<Stack spacing={3}>
  <Divider variant="solid" />
  <Divider variant="dashed" />
</Stack>

En vertikal skillelinje

<Center height="5rem">
  <Divider orientation="vertical" />
</Center>